Το Κέντρο. Μια περίπτωση ακραίου πολιτικού ετεροπροσδιορισμού.

Το Κέντρο. Μια περίπτωση ακραίου πολιτικού ετεροπροσδιορισμού.   Ο πολιτικός χάρτης κάθε χώρας εκφράζει κυρίως την πολιτική της ιστορία. Κινήματα, ρήξεις, συμμαχίες, αλλά και προσωπικότητες και τα επιτεύγματα των κυβερνώντων…

Read more