Ποιός συντονίζει την κυβέρνηση;

Ποιός συντονίζει την κυβέρνηση και ποιος κατευθύνει  την διοίκηση;   Οι αδυναμίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης είναι γνωστές, δεν χρειάζονται πρόσθετες επεξηγήσεις. Διαχρονικά το σύστημα διακυβέρνησης πάσχει, ο κομματισμός και…

Read more