Δογματική δημοκρατία

Οι σύγχρονες εντυπωσιακές τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν τα δεδομένα, αναιρούν υφιστάμενες πρακτικές, ακυρώνουν μοντέλα διαχείρισης και επιτείνουν παράλληλα την σύγχιση. Ο πολίτης, οι κοινωνίες και η δημοκρατία πρέπει να απαντήσουν σε…

Read more