Προστιμοκρατία, μια νέα μέθοδος διακυβέρνησης.

Προστιμοκρατία, η νέα μέθοδος διακυβέρνησης.   Εχει γίνει πλέον καθεστώς, σύστημα, εθισμός. Κάθε νέος νόμος, υπουργική απόφαση, ερμηνευτική εγκύκλιος, κοκ, συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή των μέτρων, αλλά κυρίως των ποινών,…

Read more