Κριτικός ευρωπαϊκός προσανατολισμός

Κριτικός ευρωπαϊκός προσανατολισμός του Αθανασίου Θεοδωράκη www.neopolitevma.gr   Η πορεία της Ευρώπης προκαλεί πολλές και εύλογες ανησυχίες και αμφισβητήσεις. Το ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο έχει πληγεί σημαντικά από την…

Read more