Μια άλλη σύνθεση της Βουλής των Ελλήνων

Πολίτες και βουλευτές: μια άλλη προσέγγιση της αντιπροσώπευσης στη Βουλή.     του Αθαν. Θεοδωράκη πολιτικού επιστήμονα www.neopolitevma.gr     Η φθίνουσα πορεία των σημερινών πολιτικών κομμάτων είναι εμφανής. Δημιουργήματα…

Read more