Η κυκλική οικονομία

Η δύσκολη μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο

 

του

Αθανασίου Θεοδωράκη

 

Το άρθρο του πρώην Πρωθυπουργού της Ολλανδίας Jan Peter Balkenende («Η ανάγκη για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο και η κυκλική οικονομία», βλ. «Καθημερινή» 11/09/016) είναι αξιοπρόσεκτο. Θέτει ευθέως το ζήτημα της αλλαγής του οικονομικού μοντέλου στην Ελλάδα, προβάλει τις σύγχρονες αντιλήψεις περί βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας και καταλήγει σε διαπιστώσεις.

Το ύφος είναι απλό, δίνει παραδείγματα άλλων χωρών και εξηγεί τις προϋποθέσεις επιτυχίας. Επί της ουσίας, δεν αναδεικνύονται – μάλλον ηθελημένα – οι πολιτικές δυσκολίες της αλλαγής και δεν παρουσιάζονται οι τομείς εκείνοι που θα τραβήξουν την μηχανή της ελληνικής οικονομίας (πχ αγροδιατροφικός τομέας, παραγωγή, μεταποίηση και εξαγωγές). Αντίθετα, με σαφήνεια και πολύ ορθώς αναφέρεται ότι «η Ελλάδα έχει μια ευκαιρία να μειώσει την εξάρτησή της από τον τριτογενή τομέα».

Σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, αφού το παρελθόν διδάσκει ότι αυτός ο τομέας στηρίχθηκε στην Ελλάδα σε σαθρές βάσεις (κρατικά δάνεια) και δεν έχει σήμερα την ανταγωνιστικότητα που απαιτεί η διεθνής αγορά.

Δεν αναφέρεται ο συγγραφέας του άρθρου στον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά νομίζω ότι πρόθεσή του ήταν να μην κάνει υποδείξεις και να προβάλει την ευκαιρία της κυκλικής οικονομίας, να προκαλέσει απλά μια δημόσια συζήτηση επ’αυτού του μεγάλου θέματος. Αξιέπαινη γι αυτό η προσπάθειά του.

Το ότι έχουμε ανάγκη αναζήτησης ενός νέου οικονομικού μοντέλου έχει τονισθεί επαρκώς. Το μοντέλο αυτό πρέπει να είναι σύγχρονο, λειτουργικό, αποτελεσματικό και να δημιουργεί θέσεις εργασίας, να στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη, την παραγωγή και την πραγματική οικονομία.